Wat is orthodontie?

Met de kennis van de klassieke talen is het woord orthodontie te herleiden. “Ortho” is het Griekse woord voor recht en “odontos” is het Griekse woord voor tand.
Het doel van orthodontie (gebitsregulatie) is het verkrijgen van een goed functionerend en regelmatig gebit, dat er mooi uitziet en goed schoon te houden is. Verder houdt orthodontie zich ook bezig met de groei van de kaken.

Wat is een orthodontist?

Een orthodontist is een tandarts die na zijn studie tandheelkunde een vierjarige opleiding aan een universiteit heeft gevolgd tot specialist in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (Orthodontie). Een orthodontist werkt niet meer als tandarts, maar houdt zich alleen nog bezig met orthodontie. In de orthodontiepraktijk OrthoHarderwijk werken alleen officiëel geregistreerde orthodontisten (www.bigregister.nl).

Wat doet een orthodontist?

Na klinisch onderzoek bij de patiënt en aan de hand van gebitsmodellen en röntgenfoto`s stelt een orthodontist een behandelplan op. Een behandeling kan uit verschillende beugels bestaan. De orthodontist plaatst de beugels, en stelt deze gedurende de behandeling steeds bij.

Een orthodontist werkt nauw samen met de tandarts. In eerste instantie beoordeelt de tandarts of een orthodontische behandeling wenselijk is. Hij stuurt een patiënt op het juiste moment door naar de orthodontist.
Wanneer er voor de behandeling kiezen getrokken moeten worden, wordt dit door de tandarts gedaan.
In overleg met de tandarts worden er na afloop van de behandeling soms tandheelkundige voorzieningen (bv kronen, bruggen of implantaten) gemaakt. Tanden die niet mooi van vorm zijn, kunnen na afloop door de tandarts verfraaid worden. 
Orthodontisten werken ook veel samen met kaakchirurgen en andere specialisten.